Om Birgitte Vølund


Jeg har altid interesseret mig for ældre mennesker og den frivillige og professionelle verden omkring de ældre. Jeg startede, som så mange andre, som ufaglært sygehjælper på et plejehjem – og det kunne jeg li`.

En af beboere – en pensioneret sygeplejerske – sagde til mig: ”De skal da være sygeplejerske, for De har både sind og håndelag til faget” – og det blev jeg så.
Derfor har jeg stort set altid arbejdet i og med ældreområdet og udviklet min viden og kompetencer inden for det kommunale social- og sundhedsområde og især indenfor det gerontologiske felt.

Jeg arbejder med undervisning, større og mindre udviklingsprojekter og vejledning indenfor social- og sundhedsområdet. Jeg har særligt fokus på:

  • Demensområdet
  • Myndighed, visitation, sagsbehandling
  • Samarbejde med pårørende
  • Omsorg for de svageste ældre
  • Målrettet kompetenceudvikling
Copyright © Birgitte Vølund - Siden er lavet af Farvetyv