CV


1977

Uddannet sygeplejerske.

1977-1991

Fungeret i den primære sundhedstjeneste som bl.a. afdelingssygeplejerske og hjemmesygeplejerske

1992-1997

Områdeleder i Nyborg kommune). Udpeget medlem af styregruppe for flerårigt omstillingsprojekt.

1994-1996

LFD’s Lederskole med afslutningsprojektet ”Kvalitet i ledelse”.

1994

Omsorgsorganisationernes Samråds Demenskoordinator Diplom -uddannelse. Medinitiativtager og – stifter af interesseorganisationen ”Demenskoordinatorer i Danmark”, DKDK, medlem af bestyrelsen i 7 år.

1997-1998

Gerontopsykiatrisk distriktssygeplejerske v/Odense Universitetshospital.

1998

Ledelseskonsulent, udviklingsprojekt i ældreområdet, udsendt til Tyrkiet for EXSOS

1998 – 1999

Freelance underviser og konsulent med særlig vægt på opgaver i forbindelse med demens og visitation i den kommunale ældresektor. Initieret og udviklet ”Den kommunale visitatoruddannelse” for LederForum Danmark.

1996 – 1999

Sidefagsuddannelsen i Virksomhedskommunikation ved Odense Universitet, indeholdende eksamensfagene intern / ekstern virksomhedskommunikation, sprog og diskurs og organisationskultur.

1996 – 1998

Ad hoc tilknyttet LederForum Danmarks uddannelsesafdeling med freelance opgaver som underviser og konsulent. Udviklet ”Den kommunale visitatoruddannelse”

1999 – 2002

Uddannelsesleder i Omsorgsorganisationernes Samråd, København, med bl.a. ansvar for kursusudvikling, kursus – og konferenceledelse, projektvejledning, videreudvikling af demenskoordinator – uddannelsen, udvikling af Diplomkursus i psykiatri og kurser / konferencer vedrørende pleje og omsorg.

2003 (januar) –

Selvstændig konsulent og underviser i ældreområdet m. fast samarbejdsaftale med Omsorgsorganisationernes Samråd. Projektleder for OS for et 2½-årigt udviklingsprojekt, støttet af                                     Sygekassernes Helsefond, vedrørende pårørende som omsorgsgivere for kronisk syge i eget hjem. Desuden tilknyttet KL/COK i forbindelse med uddannelse af visitatorer. Ad hoc konsulentopgaver for, kommuner og frivillige vedrørende udvikling af ældreområdet, undervisning og foredragsvirksomhed.

2008 – 2009

Medvirket ved udvikling af og underviser ved Servicestyrelsens landsdækkende efteruddannelse i God Sagsbehandling for visitatorer.

2009 –

Initieret, udviklet og kursusleder og underviser ved Den Nationale Basis – og Efteruddannelse for visitatorer i samarbejde med UCSyddanmark.

2004 – 2006

Master i Gerontologi, Syddansk Universitet. Masterprojekt diskurs – og visitationsanalyse med titlen: Ægtefæller til skrøbelig og svage ældre – hvordan tales der om dem?

2008 –

Egen kursusvirksomhed med udbud af

 • Demenskoordinatoruddannelsen
 • Parkinsonuddannelse
 • særligt tilrettelagte kurser og uddannelse indenfor demensområdet

2012 – 16

Partnerskab med Per Kloster  i Vølund og Kloster i/s

 • Udbud af kompetencegivende uddannelse:
 • De Nationale Uddannelser for Visitatorer og sagsbehandlende Terapeuter

 

Spidskompetencer:

 • Ledelse, udvikling og læring i demensområdet generelt, Projektudvikling – og ledelse
 • Faglig, organisatorisk og personlig kompetenceudvikling i Demensområdet
 • Pårørendes rolle og samspil med den svækkede / de professionelle, herunder udvikling og forankring af professionelles relation til og samarbejde med pårørende.
 • Myndighedsopgave – rolle og relationer, sagsbehandling, læring, udvikling og implementering af sagsbehandlingsprocesser og relationer i organisationen
 • Ledelse og udvikling i pleje – teams
 • Svage ældre i plejeboliger, udvikling af værdier, udvikling og målretning af pleje, omsorg

Arbejdsmetoder:

 • Undervisning – specifikke temaer eller udvikling og gennemførelse af forløb i samarbejde med den enkelte organisation / afdeling
 • Udarbejdelse af projektbeskrivelser, vejledning i projektforløb
 • Projektledelse
 • Supervision og faglig vejledning

Værdier i tilgangen til opgaver / læring:

 • Åbent og fordomsfrit møde med kunder / kursister / deltagere
 • Professionelle og personlige kompetencer udvikles bedst i et anerkendende og respektfuldt læringsmiljø, der inviterer til dialog og refleksion over ny viden koblet til egen praksis.
 • ”Det skal gøre en forskel i praksis”

Målgrupper:

 • Medarbejdere i sundhed  og pleje , uanset faglig baggrund
 • Ledelse
 • Frivillige organisationer / Interesseorganisationer, herunder ældreråd
 • Pårørende, bruger – pårørenderåd
 • Brugere / borgere

 

 

 

 

Copyright © Birgitte Vølund - Siden er lavet af Farvetyv