At synliggøre det det usynlige


I Danmark går udviklingen mere og mere i retning af, at syge og svækkede ældre bliver boende i deres eget hjem længere end tidligere. Årsagen skal hovedsagligt findes i den stærkt udbyggede offentlige hjemmepleje, der kan løse selv svære plejeopgaver i hjemmet. Det betyder, at mange flere ældre ægtepar kan blive sammen, selvom den ene rammes af svær, kronisk sygdom og svækkelse. Undersøgelser viser, at når der er en ægtefælle, så er det denne, der yder en stor del af den omsorg og pleje, den svækkede har behov for, også når denne er ældre og måske selv skrøbelig eller svækket – og også selvom der er professionel hjælp i hjemmet.
Download hele projektet
At synliggøre det det usynlige
Projekter

Ægtefæller til skrøbelige og svækkede ældre


"Ældre ægtefæller yder uformel hjælp og omsorg til svækkede ægtefæller i eget hjem. I Danmark har forskning i omsorgsgivning primært omhandlet formel omsorgsgivning. Udenlandsk forskning angiver alvorlige helbredsmæssige konsekvenser ved uformel omsorgsgivning. Ældre omsorgsgivere er som ældre selv sårbare i kraft af aldersrelateret stigende risiko for kompleks morbiditet. Lovgivningen sætter rammen for kommuners politisk vedtagne tilbud omsorgsgivere."
Download hele projektet
Ægtefæller til skrøbelige og svækkede ældre
Masterprojekt

Fortid, nutid, fremtid…


I min reol står en smal hvid mappe – ikke en hvilket som helst mappe – men den mappe, jeg fik udleveret i 1993, da jeg startede på uddannelsen som ”Senildemenskoordinator” på Omsorgsorganisationernes Samråds uuddannelsesforløb om demens, det første af sin slags i landet.
Fortid, nutid, fremtid…
Publikationer
Copyright © Birgitte Vølund - Siden er lavet af Farvetyv