Demens og rehabilitering


Jeg tilbyder kurser og forløb i egen organisation med fokus på Rehabilitering som tankegang og metode i hverdage, især målrettet rehabilitering i demensområdet

Målgruppe: alle ansatte, uanset faglig baggrund i hjemmepleje eller på plejecentre

Mit afsæt for kursusforløb vil være:

 • At ”skræddersy” forløb i samarbejde kommunen / organisationen
 • Organisationens værdier og politikker
 • Fokus på etik og moral i forhold til medarbejdernes relationer til den enkelte borger og samarbejdspartnere
 • Medarbejderens placering i organisationen, herunder samarbejde med og forståelse for myndighed og bevilling

Formål:

At deltagerne

 • har konkret fagligt fokus på borgernes ressourcer og muligheder
 • er bevidste om værdien af tværfaglighed og koordinering af i indsatsen
 • har fokus på borgerens værdighed
 • medvirker til at sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen
 • oplever et fagligt løft og en faglig tilfredshed
 • har fortsat fokus på faglig udvikling

Mål:

At deltagerne fagligt og personligt er kompetente til at

 • beskrive relevante og realistiske mål for borgerne (SMART-mål)
 • arbejde bevidst mod målene
 • samarbejde om hverdagsrehabilitering på tværs af faggrupper
 • anvende handleplaner og døgnrytmeplan som et redskab i hverdagen
 • dokumentere og evaluere i forhold til mål og handleplaner med henblik på opfølgning og justering
 • arbejde med hverdagsrehabilitering som fokus i pleje og omsorg
Copyright © Birgitte Vølund - Siden er lavet af Farvetyv