Demenskoordination i Praksis


Efteruddannelsen, Demenskoordination i praksis
Studiestart den 25. januar, 2021.


Demenskoordination i Praksis, 2021

Oplysning om uddannelsen og tilmelding, klik på linket nedenfor:

Demenskoordination i Praksis, 2021

Elektronisk tilmelding

Uddannelsen kan også rekvireres til egen kommune eller som et samarbejde imellem flere kommuner.


For ledere

Forløbet kan suppleres med et sideløbende forløb for ledere af demensindsatsen.


Information om uddannelsen

Trænger du til en opfølgning på din demenskoordinatoruddannelse eller anden demensfaglig uddannelse, eller bare til at blive endnu klogere på din funktion og rolle som demenskoordinator / demenskonsulent / gruppeleder i demensarbejdet?

Tid:
Foråret 2021
1. modul:
25. – 26. januar 2021
2. modul:
15. – 16. marts 2021
3. modul:
3. – 4. maj 2021
Opfølgningsdag:
15. juni 2021
Sted:
Hotel Svendborg
Adresse:
Centrumpladsen 1, Svendborg
Tilmeldingsfrist:
18. december, 2020
Optagelse:
Først til mølle-princippet

Kursusudbyder og kursusleder:
Birgitte Vølund, sygeplejerske, demenskoordinator, master i gerontologi,
Selvstændig virksomhed CVR. nr. 31919363

Formål

 • Du videreudvikler dine faglige og personlige kompetencer til at have og tage ansvar for at koordinere faglig kvalitet i hele demensforløbet for og med mennesker, der lever med demens.
 • Du medvirker til yderligere at udvikle og sikre kvalitet i demensfagligheden i et ressourcebevidst og sammenhængende forløb, hvor den kommunale indsats opleves koordineret, fagligt og menneskeligt kompetent og tillidsskabende.

Målgruppe

 • Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre, der arbejder som demensfaglige videnspersoner i den kommunale praksis, uanset om det er i hjemmeplejen eller i plejebolig.

Opbygning og forløb

3 moduler à 2 dage + 1 opfølgningsdag.

Hvad tilbyder efteruddannelsen?

Efteruddannelsen, Demenskoordination i praksis, stiller skarpt på, hvordan du udfolder og videreudvikler din rolle som demenskoordinator/demensfaglig vidensperson i praksis.

Du får samtidig mulighed for at arbejde videre med og blive klogere på dine demensfaglige kompetencer.

Vi stiller spørgsmålene:

 • Hvordan har du – hvordan får du – hvordan tager du – ansvar for koordinering, høj faglighed og sammenhæng, så
  • den opleves meningsfuld og værdig for personen med demens og dennes familie/nærtstående?
  • du og dine samarbejdspartnere og kolleger ”spiller hinanden gode” i et konstruktivt og ressourcebevidst arbejdsfællesskab med indsatsen for borgeren og de pårørende i centrum?
  • du træder i karakter og konkret påvirker kvaliteten i praksis med de perspektiver, du som faglig vejleder og vidensperson sætter i spil?

Ramme

Arbejds- og læringsprincip for efteruddannelsen er aktionslæring.

 • Aktionslæringsprincippet betyder bl.a., at du imellem modulerne arbejder hjemme med obligatoriske refleksionsopgaver. Der samles op på hjemmeopgaverne på hvert modul.
 • Vi arbejder med personlig logbog i hele forløbet.

Efteruddannelsen er opbygget med 3 moduler à 2 dage, internat + 1 opfølgningsdag.

 • De 3 moduler à 2 dage er internat med ophold på Hotel Svendborg i Svendborg.
 • Efteruddannelsen afsluttes med en opfølgningsdag, hvor din nærmeste leder inviteres til at deltage i opsamlingen af dine og dine medkursisters faglige pointer og jeres konkrete udviklingspotentialer hjemme i organisationen. (Sted oplyses senere).

Uddannelsens gennemgående ledetråde er:

Analyse – perspektiv – refleksion

– alt sammen i forhold til den konkrete praksis, sådan at uddannelsens input, øvelser og opgaver arbejder med:

 • forskellige perspektiver på og skift af perspektiver i din rolle som koordinator af organisationens faglige indsats.
 • familiens og det meningsfulde hverdagslivs-perspektiv.
 • forskellige perspektiver på din rolle og opgave som demensfaglig vejleder og ”fagligt fyrtårn”.

Kursusledelse og undervisning

Birgitte Vølund, sygeplejerske, demenskoordinator, master i gerontologi, Selvstændig underviser og konsulent med social og sundhedsfaglig kompetenceudvikling og myndighedsområdet som primært arbejdsområde, udbyder af demenskoordinatoruddannelsen.

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem underviserne på efteruddannelsen:

 • Mette Søndergaard, ergoterapeut, underviser, foredragsholder
 • Jette Bjerre, sygeplejerske, psykoterapeut, underviser, foredragsholder,
 • Susanne Bækgaard Holm, cand. jur., underviser
 • Jan Lyndorff-Hansen, cand. psyk., erhvervspsykolog
 • Birgitte Vølund, sygeplejerske, master i gerontologi, underviser og udbyder af uddannelsen

 


Praktiske oplysninger

Kursussted
På de tre første moduler.

Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 17 00

www.hotel-svendborg.dk
booking@hotel-svendborg.dk

Opfølgningsdag
Den 15. juli 2021
Eksternat, sted oplyses senere.

Pris:
Kr. 22.750,- + moms

Prisen omfatter internatophold på de tre moduler i enkeltværelse, fuld forplejning, undervisning i et optimalt læringsmiljø, undervisningsmateriale, inkl. mappe. Fuld forplejning på opfølgningsdagen.

Kursusafgiften skal være betalt inden kursusstart.


Tilmelding

Tilmeldingen, der er bindende, sker elektronisk i linket nedenfor.

Elektronisk tilmelding

Tilmeldingsfrist
Senest den 18. december, 2020.

Afmelding
Ved afmelding efter den 18. december, 2020 betales 65% af kursusafgiften.
Ved afmelding efter den 1. januar, 2021 betales fuld pris.

Copyright © Birgitte Vølund - Siden er lavet af Farvetyv