Demenskoordination i Praksis


Ny efteruddannelse søsættes i foråret 2020.


Trænger du til en opfølgning på din demenskoordinatoruddannelse eller anden demensfaglig uddannelse, eller bare til at blive endnu klogere på din funktion og rolle som demenskoordinator / demenskonsulent / gruppeleder i demensarbejdet?

I foråret 2020 udbyder jeg det første efteruddannelsesforløb, målrettet til dig, der koordinerer Demensarbejdet i Praksis.

Hvornår?
Forår 2020
Hvor?
Hotel Svendborg
Hvordan?
To moduler à tre dage + en opfølgningsdag
Arbejdsform?
Aktionslæringsprincip
Hvad?
Se nedenfor om uddannelsen i overskrifter

 


Efteruddannelsens skelet og indhold – i overskrifter

De enkelte elementer i overskrifter:


DEMENSFAGLIGHED :

Om demenssygdomme:

 • Fokus på ny viden om demens
 • Særlige demenssygdomme som fx alkoholrelateret demens, blandingsdiagnoser, BPSD og antipsykotisk behandling

Faglige tilgange:

 • At være ”på forkant”: at arbejde med demenskoordination i et forebyggende perspektiv?
 • Neuropædagogik
 • Cognitiv StimulationsTerapi (CST)

 


SAGSBEHANDLING:

 • Rollen som sagsbehandler og vejleder
 • Formålet med regler om sagsbehandling – hvad er meningen?
 • Overblik over de væsentligste sagsbehandlingsregler
 • Særligt om sagsbehandling af sager efter Servicelovens kap. 24 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
 • Særligt om inddragelse af pårørende, nærtstående, fremtidsfuldmægtige og eventuelle værger i plejen og den sundhedsmæssig behandling
 • Vejledning særligt vedr. fuldmagter, behandlingstestamenter

 


LEDELSE – Selvledelse – ledelse af andre:

 • Demenskoordination i praksis arbejder med forskellige lederstile ift . Gruppeledelse i mødet med medarbejdere, selvledelse og ledelse ”på gulvet” i mødet med borgeren.
 • At være demenskoordinator (rollen) og demenskoordinere (funktionen) er organisatorisk og fagligt at stå med et dilemma: på den ene side er rollen ikke en traditionel lederrolle og på den anden side har funktionen fællestræk med en traditionel lederrolle.

 


REFLEKSION og LÆRING:

 • At skabe læring hos andre og tage ansvar for egen læring og refleksion (fagpersonlig udvikling)

For at kunne lære og udvikle sig, er refleksion vigtig i denne proces. Hvordan reflekterer vi i en travl hverdag eller, hvordan får vi refleksion ind som en prioriteret fælles læring?

 • Forråelse
  ”Vi har brug for faglige ord og beskrivelser, som hjælper os med at tænke over vores oplevelser og vores reaktioner, i mødet med mennesker, der er afhængige af vores hjælp. Det skal være med ord, der hjælper os med at sammenligne vores handlinger med vores moral.”
 • Perspektivskifte
  Om at føle sig fastlåst eller magtesløs i samarbejdet med kolleger, borgere eller pårørende, hvor magtesløsheden oftest kommer til udtryk i negative beskrivelser af den anden.

 


FORLØB OG SAMMENHÆNG:

 • Èt er at have et ansvar, et andet er at tage et ansvar… for sammenhængende forløb, der også opleves sådan af borgerne. Fokus på opgave og rolle i overgangene i forløbet
 • Fokus på det koordinerende i rollen som demenskoordinator.
 • At skabe relation
  at skabe sunde og gode relationer med borgere og deres familier, uanset om der er trygge eller utrygge tilknytningsmønstre i spil
 • Demenskoordinatorens særlige opmærksomhed, rolle og opgave ved støtte og hjælp til pårørende i sorg og pårørende i en stresstilstand.

 


PSYKISK ARBEJDSMILJØ:

 • At være demenskoordinator ( rollen ) og demenskoordinere ( funktionen ) er at stå midt i de 4 miljøer enhver arbejdsplads sat sammen af : det sociale miljø , det personlige miljø , det organisatoriske miljø og det fysiske miljø .
 • Med mange interesser og fagligheder i spil , bliver opgaven at demenskoordinere en opgave på mange ben : at sikre flow og forløb , at have overblik over muligheder og tilbud , at sikre den nødvendige viden er tilstede samt at bane vej og skabe sammenhæng i demensindsatsen .
 • Spændende opgave med udfordringer ift . rolle og funktion : hvordan passer jeg på mig selv og min faglighed i demensarbejdet ? hvordan tager vi kollegialt vare på hinanden ? hvordan sikrer vi energi og friske perspektiver i demensarbejdet ? hvordan sikrer vi trivsel og arbejdsglæde ift . demensarbejdets rammer og retning ?

 


MENINGSFULDT HVERDAGSLIV:

Demens og aktiviteter i lyset af MOHO Modellen for menneskelig aktivitet

 • Vilje
 • Mønstre i den daglige aktivitet
 • Udøvelseskapacitet og den levede krop
 • Omgivelserne og den menneskelige aktivitet
 • Aktivitetslivet og behovene hos personer med demens
 • Opbygning – ombygning af aktivitetsfortællingerne
 • Aktivitets-identitet, vilkår ved demens

Refleksion og nye praksishandlinger:

 • Kitwoods teori som refleksionsværktøj i relation til aktiviteter
 • Aktivitetskompas for den enkelte borger
 • Værktøj til frugtbar refleksion og handling – demenskoordinatorens rolle

 


Uddannelsen udvikles i et samarbejde med:

 • Mette Søndergaard, ergoterapeut, underviser, foredragsholder
 • Jette Bjerre, sygeplejerske, psykoterapeut, underviser, foredragsholder,
 • Susanne Bækgaard Holm, cand. jur., underviser
 • Jan Lyndorff-Hansen, cand. psyk., erhvervspsykolog.

 

Vil du vide høre nærmere, når efteruddannelsen er klar til at blive udbudt?

Skriv eller ring til mig, så sender jeg udbuddet til dig, ultimo 2019

Kontakt: Birgitte Vølund
Tlf: 20326928
Mail: birgitte.voelund@gmail.com

Copyright © Birgitte Vølund - Siden er lavet af Farvetyv