Parkinsonuddannelsen


Personer med Parkinsons sygdom har brug for kompetente fagfolk i kommunerne.

De fleste personer med Parkinson får brug for hjælp og støtte fra deres kommune, og den rigtige indsats fra kommunen kan sikre, at borgere med Parkinson kan blive længere på arbejdsmarkedet, blive boende i eget hjem og bevare deres livskvalitet, selvom sygdommen forværres.

Mange med Parkinson får dog ikke den behandling og støtte, de har brug for.  Det skyldes, at borgere med Parkinson kan have svært ved at opsøge relevant hjælp og behandling.

Personer med Parkinsons sygdom har brug for kompetente fagfolk i kommunerne.

De fleste personer med Parkinson får brug for hjælp og støtte fra deres kommune, og den rigtige indsats fra kommunen kan sikre, at borgere med Parkinson kan blive længere på arbejdsmarkedet, blive boende i eget hjem og bevare deres livskvalitet, selvom sygdommen forværres.

Mange med Parkinson får dog ikke den behandling og støtte, de har brug for.  Det skyldes, at borgere med Parkinson kan have svært ved at opsøge relevant hjælp og behandling.

Parkinsons sygdom påvirker alle dele af borgerens liv og funktionsevne. Sygdommens symptomer er både motoriske og non-motoriske, dvs. mere ”skjulte”.


Formål

Det overordnede formål med uddannelsen er, at medvirke til:

  • at sikre kvaliteten i den professionelle vejledning, støtte, pleje og omsorg for patienter med Parkinsons sygdom og deres pårørende i hverdagen.
  • at styrke og udvikle det tværfaglige samarbejdet med henblik på bedst mulige og sammenhængende forløb for patienter med Parkinsons Sygdom.
  • at patienter med Parkinsons sygdom er aktivt involveret og har indflydelse på eget sygdomsforløb

Jeg har udviklet uddannelsen i et samarbejde med Parkinsonforeningen og en gruppe af faglige specialister på området.


Praktisk information og pris

Uddannelsen afvikles over to moduler:

Modul 1: d. 23. og 24. maj
Modul 2:
d. 11. – 12. juni, 2018

Pris:
kr. 9250,-

Sted:
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
(lige ved siden af Høje Taastrup Station)
Eksternatforløb med undervisning fra kl. 9. – 15.30

Prisen omfatter kursusafgift, undervisningsmaterialer og fuld forplejning!


Tilmelding

Elektronisk tilmelding

Tilmeldingsfrist d. 26. april, 2018

Copyright © Birgitte Vølund - Siden er lavet af Farvetyv